13.11. 10:40

Labyrint záhad

Tajuplné objevy

2015 | 45 minut | ZÁHADY
Režie:
Arnošt Vašíček
Kamera:
Petr Zajac
Hudba:
Satori

Dvanáct černě pomalovaných lebek s velkým písmenem T na čele, je jedním z nejpodivnějších archeologických objevů posledních let. Nic podobného se nikdy na našem území nenašlo. Kdo a kým byli lidé, jejichž ostatky kdosi takto vyzdobil? Je jejich počet náhodný nebo naznačuje, že šlo o uzavřenou, možná přísně tajnou, skupinu osob? A co znamená symbol, který malbě dominuje? Jde o hebrejské písmeno Thav, kterým podle biblického proroka Ezechiela byli označeni spravedliví muži. Patřily tedy lebky katolickým mučedníkům? Nebo naopak dvanácti z českých pánů, popravených mečem na Staroměstském náměstí? A proč je stejný znak symbolem mnoha tajných společnosti. Na svých štítech ho nosili následovníci zapovězeného řadu templářů. Kříž ve tvaru T hrál hlavní roli i v magických formulích. Dekorované lebky, objevené v podzemí křtinského chrámu, pocházejí z počátku sedmnáctého století. Právě tehdy nastala hotová exploze tajemných řádů a společenství. Zažehli ji Bratři růžového kříže. Podobně zaměřené bratrstvo Militia Crucifera Evangelica se zrodilo v Norimberku. Ve Slezsku působil světský rytířský Řád lebky. Praha se stala velelíhní alchymistů, mudrců a mágů. Působila v Křtinách nebo v jejich okolí, odnož některého z tajných bratrstev? A pokud ano, o jaký řád šlo?